Wijk

Eén van de basiskenmerken van de Belgische politie is de gemeenschapsgerichte politiezorg of community policing. Dit houdt in dat de politie ten dienste staat van de bevolking, en samen mét die bevolking en verschillende partners zoekt naar oplossingen voor veiligheidsproblemen. De wijkwerking is de hoeksteen van deze gemeenschapsgerichte politiezorg. De wijkinspecteurs zijn als het ware de "ogen en oren" op het terrein en vormen het eerste aanspreekpunt voor de inwoners. De taak van wijkinspecteur is daarom ook zeer divers.