Slachtofferbejegening

Elke politiemedewerker staat in voor de eerste opvang van slachtoffers en verleent hen emotionele steun. Onze zone beschikt eveneens over gespecialiseerde medewerkers die 24/24, 7/7, beschikbaar zijn. Zij staan de collega's bij met raad en daad, zorgen voor ondersteuning (bijvoorbeeld ingeval van crisissituaties), verwijzen indien nodig slachtoffers door naar gespecialiseerde instanties, verstrekken interne opleiding en onderhouden contacten met diverse partners en hulpverleners.