Lokale recherche

Ons politiekorps beschikt over een recherchedienst van zes medewerkers. Onder leiding van een magistraat voeren zij onderzoeken uit, waarbij hoofdzakelijk lokale criminaliteit wordt aangepakt. Sommige onderzoeken worden samen met andere (lokale en federale) recherchediensten uitgevoerd. Onze politiezone is onlangs gestart met een lokale computer crime unit, gezien cybercrime/security sinds enkele jaren booming is.