In teamverband instaan voor de logistieke ondersteuning van de Politiezone Druivenstreek. Ervoor zorgen dat het materiaal en de uitrusting tiptop in orde zijn.

Klopt je hart voor een dergelijke dagtaak ?

Solliciteer dan voor deze fijne job bij ons korps met PIT!
  • De politiezone Druivenstreek staat in voor de basispolitiezorg binnen de gemeenten Hoeilaart en Overijse. Onze kernwaarden zijn: bescherming, kwaliteit, betrokkenheid, met als doel te zorgen voor wie ons nodig heeft. Momenteel zoeken wij voor de dienst Logistiek een

  • Logistiek medewerker

Contact : 

Sébastien Verbeke, korpschef. 02/769.69.30 – sebastien.verbeke@politiedruivenstreek.be 
of Katrien Verhelst, coördinatie intern beheer 02/769.69.30 – katrien.verhelst@politiedruivenstreek.be.

Solliciteren kan tot en met 6 januari 2019 via https://www.jobpol.be/nl
We vragen je ook om een kopie van je sollicitatie te sturen naar rekrutering@politiedruivenstreek.be.


2

Wijk

De wijkinspecteurs zijn de "ogen en oren" op het terrein en vormen het eerste aanspreekpunt voor de inwoners.

3

Onthaal

Burgers die een klacht wensen in te dienen of aangifte willen doen kunnen terecht in de commissariaten van Overijse en Hoeilaart; voor niet-dringende zaken boeken ze een online afspraak via onze website.

4

Slachtofferbejegening

Elke politiemedewerker staat in voor de eerste opvang van slachtoffers en verleent hen emotionele steun, indien nodig met bijstand van een gespecialiseerde collega.

5

Lokale recherche

Onze rechercheurs voeren onderzoeken uit naar misdrijven die vooral een lokaal karakter hebben. Als eerste korps in Vlaams-Brabant beschikt onze recherche over een lokale computer crime unit.

6

Openbare orde

Onder gezag van de burgemeester staan onze medewerkers in voor de openbare rust, veiligheid en gezondheid.

7

Verkeer

Onze medewerkers dragen actief bij aan de verkeersveiligheid en -leefbaarheid in onze gemeenten.