Interventie

Politie Druivenstreek is vandaag voornamelijk op zoek naar gedreven collega’s die onze interventie willen versterken!

Onze interventie patrouilleert dag en nacht, 7 dagen op 7. Naast preventieve opdrachten staat de patrouille in voor de afhandeling van (dringende) noodoproepen die zij ontvangt van het communicatie- en informatiecentrum in Leuven.

Om het werk zo optimaal mogelijk te maken, zijn onze interventievoertuigen voorzien van alle technologie die het mogelijk maakt om op het terrein mobiel te werken. Als eerste in Vlaams-Brabant beschikt onze zone over de applicatie FOCUS. Dit laat onze medewerkers toe om, via smartphone/tablet/laptop, op het terrein, bevragingen van databanken te doen, PV’s op te stellen, interventiefiches van de dispatching te ontvangen, visualisaties te doen op kaart,…

Naast de klassieke patrouille staat de interventiedienst ook dagelijks in voor de PIT-patrouille. PIT staat voor “proactief en informatiegestuurd team”. Deze ploeg heeft voornamelijk een preventieve rol en krijgt specifieke opdrachten mee, die gebaseerd zijn op analyses en koppelingen van diverse beschikbare informatiebronnen, waaronder gegevens van het ANPR-netwerk. Deze patrouille wordt uitgevoerd met een zwarte, semi-anonieme politiewagen, voorzien van mobiele ANPR-camera’s.