Openstaande vacature:

Inspecteur-interventie

  • Wij zoeken inspecteurs interventie.

  • Als inspecteur interventie sta je hoofdzakelijk in voor interventie- en projectploegen maar ook voor verhoor- of onthaaldiensten. Je wordt ook ingezet voor federale opdrachten, opvorderbare capaciteit, lokale veiligheidsprojecten of andere taken in het kader van een geïntegreerde dienst-overschrijdende werking.

  • • inzet in shiften zowel op weekdagen als tijdens de weekends voor de dringende politionele hulpverlening

  • • opnemen van klachten en aangiften

  • • inzet voor alle taken van basispolitiezorg o.m. voor het uitvoeren van lokale en bovenlokale ordediensten

  • • preventie en repressief toezicht op wetshandhaving en veiligheid

  • • afhandelen van verkeersongevallen, uitvoeren van schooltoezicht en verkeerscontroles

  • • op bepaalde momenten ben je bereikbaar en terugroepbaar

  • • je gaat akkoord om te werken met loggingssystemen zoals Astrid, fleetlogger,...

2

Wijk

De wijkinspecteurs zijn de "ogen en oren" op het terrein en vormen het eerste aanspreekpunt voor de inwoners.

3

Onthaal

Burgers die een klacht wensen in te dienen of aangifte willen doen kunnen terecht in de commissariaten van Overijse en Hoeilaart; voor niet-dringende zaken boeken ze een online afspraak via onze website.

4

Slachtofferbejegening

Elke politiemedewerker staat in voor de eerste opvang van slachtoffers en verleent hen emotionele steun, indien nodig met bijstand van een gespecialiseerde collega.

5

Lokale recherche

Onze rechercheurs voeren onderzoeken uit naar misdrijven die vooral een lokaal karakter hebben. Als eerste korps in Vlaams-Brabant beschikt onze recherche over een lokale computer crime unit.

6

Openbare orde

Onder gezag van de burgemeester staan onze medewerkers in voor de openbare rust, veiligheid en gezondheid.

7

Verkeer

Onze medewerkers dragen actief bij aan de verkeersveiligheid en -leefbaarheid in onze gemeenten.

 

Contacteer ons !

Bel 02/769.69.30 voor meer informatie
of stuur een mailtje naar: rekrutering@politiedruivenstreek.be