Een korps met pit

Politie Druivenstreek is een jong en gepassioneerd korps van 81 medewerkers, werkzaam in de gemeenten Overijse en Hoeilaart.

Vacatures

 • Wij trekken volop de kaart van innovatie en zijn ICT- en technologie-minded

 • Als één van de eerste zones in Vlaams-Brabant beschikten wij al in 2009 over een mobiel ANPR-systeem

 • Sinds 2015 beschikt onze zone over een vast ANPR netwerk

 • In het kader van de bestrijding van cybercrime hebben we een lokale computer crime unit.

 • Als eerste in Vlaams-Brabant beschikt onze zone over de applicatie FOCUS. Dit laat onze medewerkers toe om via smartphone / tablet / laptop op het terrein politiewerk te verrichten.

Bij ons wordt veel belang gehecht aan een goede uitrusting voor al onze operationele medewerkers. Veiligheid en welzijn komen op de eerste plaats, zo is er o.a. een duurzaam inzetbaarheidsbeleid uitgewerkt, waarbij bijvoorbeeld tijdens de uren, zelfs onder professionele begeleiding, gesport kan worden. Ook telewerk voor interventie-inspecteurs is bij ons mogelijk.

Wij worden in dit alles voluit gesteund door de besturen van Overijse en Hoeilaart.

Een job met pit

Politie Druivenstreek is vandaag voornamelijk op zoek naar gedreven collega’s die onze Interventie willen versterken!

Over welke vaardigheden beschik je idealiter voor deze job?

Wij zoeken mensen die sterk zijn in communicatie, stressbestendig, flexibel en polyvalent zijn. 

Onze politiezone is dynamisch en innovatief, waardoor wij van onze medewerkers verwachten dat zij openstaan voor veranderingen en doordrongen zijn van de wil tot verbeteren. 

Een goede fysieke conditie en behendigheid is een must. 

Gezien de permanente aanwezigheid van een interventieploeg op het terrein, zoeken we naar medewerkers die beschikbaar zijn en kunnen werken in een 24-uren systeem met wisselende diensten. 

Ten slotte verwachten we van onze interventiemedewerker dat hij/zij klantgericht is en een echte teamplayer.

Zoals elk lokaal politiekorps in België, voert politie Druivenstreek 7 basisopdrachten uit


Bekijk deze hieronder:

1

Interventie

Onze interventie patrouilleert dag en nacht, 7 dagen op 7, en beantwoordt de dringende oproepen die binnenkomen op de noodcentrale 101

2

Wijk

De wijkinspecteurs zijn de "ogen en oren" op het terrein en vormen het eerste aanspreekpunt voor de inwoners.

3

Onthaal

Burgers die een klacht wensen in te dienen of aangifte willen doen kunnen terecht in de commissariaten van Overijse en Hoeilaart; voor niet-dringende zaken boeken ze een online afspraak via onze website.

4

Slachtofferbejegening

Elke politiemedewerker staat in voor de eerste opvang van slachtoffers en verleent hen emotionele steun, indien nodig met bijstand van een gespecialiseerde collega.

5

Lokale recherche

Onze rechercheurs voeren onderzoeken uit naar misdrijven die vooral een lokaal karakter hebben. Als eerste korps in Vlaams-Brabant beschikt onze recherche over een lokale computer crime unit.

6

Openbare orde

Onder gezag van de burgemeester staan onze medewerkers in voor de openbare rust, veiligheid en gezondheid.

7

Verkeer

Onze medewerkers dragen actief bij aan de verkeersveiligheid en -leefbaarheid in onze gemeenten.

De Selectiecriteria

 • De Belgische nationaliteit bezitten
 • 18 jaar zijn (laatstejaarsstudenten: vanaf 17 jaar)
 • Diplomavereiste : 6 jaar secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO of KSO)
 • Fysieke vaardigheden hebben, verenigbaar met het ambt
 • Burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Rijbewijs B (handgeschakeld – ten laatste bij de aanvang van de opleiding)
 • Dragen van- en indien nodig gebruiken van wapens en andere verdedigingsmiddelen
 • Bereid zijn het politieuniform te dragen


Infomomenten

PZ Druivenstreek. Hoofdcommissariaat Overijse, Brusselsesteenweg 145g.

Digitale infosessie :

Donderdag 10 juni 2021 om 19u - Infosessie "Word jij lid van het korps met PIT?" 

Interesse in een job bij de politie? Benieuwd hoe het eraan toegaat in onze politiezone?
Kom te weten hoe het is om als inspecteur aan de slag te gaan bij PZ Druivenstreek, wat wij van jou verwachten en, belangrijker nog, wat jij van ons mag verwachten.

Deelnemen kan via volgende link: (copy paste de link in uw browservenster)
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTlhNDFkNDEtMTlkMy00ZjZkLTg0NGUtODExZTNjYTFlODM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f7e06a08-57c2-479e-bfa5-e63a6dd83518%22%2c%22Oid%22%3a%22064aa95a-9a1c-4465-96da-b89323c6bca6%22%7d 

Individuele kennismaking :

Ben je geïnteresseerd, maar lukt het je niet om een van de infosessies bij te wonen?
Kom dan langs voor een individuele kennismaking en krijg toelichting over een job bij de politie, de selectieproeven en de werking van onze zone. 
Een afspraak maken hiervoor kan via onderstaande knop.

Een job met pit

Politie Druivenstreek is vandaag voornamelijk op zoek naar gedreven collega’s die onze Interventie willen versterken!

Over welke vaardigheden beschik je idealiter voor deze job?

Wij zoeken mensen die sterk zijn in communicatie, stressbestendig, flexibel en polyvalent zijn. 

Onze politiezone is dynamisch en innovatief, waardoor wij van onze medewerkers verwachten dat zij openstaan voor veranderingen en doordrongen zijn van de wil tot verbeteren. 

Een goede fysieke conditie en behendigheid is een must. 

Gezien de permanente aanwezigheid van een interventieploeg op het terrein, zoeken we naar medewerkers die beschikbaar zijn en kunnen werken in een 24-uren systeem met wisselende diensten. 

Ten slotte verwachten we van onze interventiemedewerker dat hij/zij klantgericht is en een echte teamplayer.

Zoals elk lokaal politiekorps in België, voert politie Druivenstreek 7 basisopdrachten uit


Bekijk deze hieronder:

Onze waarden

Wat doen wij, maar vooral, waarom doen wij elke dag onze job? Gedreven door de waarden bescherming, kwaliteit en betrokkenheid, ”zorgen wij voor wie ons nodig heeft”: de burgers, de overheid, maar ook onze eigen medewerkers. “Zorgen voor” is trouwens de kerngedachte van onze visie. Wij werken in een omgeving waar open communicatie, wederzijds respect en verantwoordelijkheid centraal staan.

Onze dynamiek vind je terug in ons motto "een korps met pit". Onze eigenheid, als onderdeel van de geïntegreerde politie, vind je terug in ons logo, ontworpen door één van onze medewerkers.